Advert
Advert
Advert

Komşuyu rahatsız etmek yasak

Apartmanlarda cam veya balkonlardan eşya silkelemek, yüksek ses çıkarıp gürültü yapmak, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu'nun 18. maddesine aykırı ve yasak.

Komşuyu rahatsız etmek yasak
Komşuyu rahatsız etmek yasak Admin
Bu içerik 919 kez okundu.
Advert

Evsahipleri de kiracılar da bu kanuna göre, hem dairelerinde hem de bahçe gibi ortak alanlarda birbirlerini rahatsız etmemek ve haklarını çiğnememekle yükümlüler. 

HALI SİLKELEMEYE TEDBİR DAVASI
 
Bu kurallara uyulmazsa ne olur? Komşunuz size sulh hukuk mahkemesinde dava açıp halı silkelemenizi tedbiren yasaklatabileceği gibi evden tahliye edilmeniz yönünde karar alabilir. Bununla da kalmayıp savcılığa şikayet edebilir. Çünkü, TCK’ya göre huzur bozmak ve başkasının malını kirletmek suç. Cezası 3 aydan 3 yıla kadar hapis.
 
Önce okurum Salih Kızılkaya’nın mailindeki o sorusu:

“Benim üst komşum yaklaşık 1 yıldır, en az 2 günde bir halı çırpıyor ve halısında ne kadar pislik varsa pencereler açık olduğunda evimin içerisine açık olmadığında ise pencerelerin önüne ve camlara yapışıyor. Evin içinden bildiğiniz topak topak kıl topluyorum. Halı çırparken video çektim elimde kanıtlarım da var. Fakat BİMER aracılığı ile ne kadar şikayet etsem de bir sonuç alamadım.

Bir kez gelip uyardılar o kadar. Sonraki şikayetlerim de gelip uyarmadılar bile. Karakola gidiyorum, karakoldaki amir tanıdıkları orada bir çözüm bulamıyorum. Zabıtaya gidiyorum ‘komşular arasında olur öyle şeyler idare edin’ diyor. Ben biliyorum ki halı çırpmak suç; işlem yapmaları gerek fakat yapmıyorlar. Bu konuya nasıl bir çözüm bulabilirim? Mahkemeye başvursam çok masraflı olur mu?” Sayın Kızılkaya, “İnanın artık başkasının pisliğini temizlemeye dayanamıyorum...” diyerek mektubunu bitirmiş. 
 
KANUNEN YASAK
 
Mahkemeden önce bu konuyu “komşuluk hukuku” içinde çözmesini tavsiye ediyorum. Ama komşusuyla bu aşamayı geçtikleri görülüyor. Bu durumda, mahkemeye başvurmaktan başka da çare kalmıyor. Bu konunun hukuki ve cezai olmak üzere iki yönü var. Önce hukuki yönü. Apartmanlarda cam veya balkonlardan eşya silkelemek, yüksek ses, gürültü yapmak, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 18. maddesine aykırı ve yasak. Bu madde aynen şöyle:

“Kat malikleri, gerek bağımsız bölümlerini, gerek eklentileri ve ortak yerleri kullanırken doğruluk kaidelerine uymak, özellikle birbirini rahatsız etmemek, birbirinin haklarını çiğnememek ve yönetim planı hükümlerine uymakla, karşılıklı olarak yükümlüdürler.” 

Hem evsahipleri hem de kiracılar kanuna göre, dairelerinde ve bahçe gibi ortak alanlarda birbirlerini özellikle rahatsız etmemekle yükümlüler. Yargıtay’ın da bu konuda yerleşik içtihatı var. O içtihat ise şöyle:

“634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 18. maddesine göre, kat malikleri, gerek kendi bağımsız bölümlerini, gerekse ortak yerleri kullanırlarken birbirlerini rahatsız etmemek ve haklarını çiğnememekle yükümlüdürler. Böyle olunca, davacının, rahatsız edici hareketlerle ilgili iddiasının mahkemece bu madde çerçevesinde araştırılması ve toplanacak kanıtların takdir edilerek sonucuna göre bir karar verilmesi gerekir.”
 
DAVA AÇABİLİRSİNİZ
 
Bu açıklamalar ışığında, sevgili okurumun da bulunduğu yer sulh hukuk mahkemesine başvurarak, komşusunun  halı silkmesini tedbiren yasaklatması mümkün. Avukatınız kanalıyla bu davaya açabileceğiniz gibi kendiniz de mahkemeye bu başvuruyu yapabilir siniz. Sulh hukuk mahkemesine açılacak davaların 2016 harç masrafları 27 lira. Ancak keşif ve diğer mahkeme masrafları ile birlikte 400-500 liralık bir harcama ile bu davayı açmanız mümkün.
 
SAVCILIĞA DA ŞİKAYET EDEBİLİRSİNİZ
 
Komşunuzu sık sık halı silkeleyerek, huzur ve sükununuzu bozduğu ve evinizi kirlettiği iddiasıyla ayrıca savcılığa bir dilekçe ile şikayette edebilirsiniz. TCK’nın 123. maddesine “Kişilerin huzur ve sükununu bozmak”, TCK’nın 151. maddesine göre ise “Mala zarar vermek” suç. Huzur bozmanın cezası üç aydan 1 yıl kadar hapis. TCK’nın 151. maddesindeki “Mala zarar verme” suçu ve cezası da bakın şöyle:

“Başkasının taşınır veya taşınmaz malını kısmen veya tamamen yıkan, tahrip eden, yok eden, bozan, kullanılamaz hâle getiren veya kirleten kişi, mağdurun şikâyeti üzerine, dört aydan üç yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır”

Mahkemeye ve savcılığa vereceğiniz dilekçelere çektiğiniz video, yönetim planı, diğer delillerinizi eklemeyi de unutmamanız gerekiyor. 
 
YÖNETİMİN PLANINA GÖRE
 
Okurum Sezmen Alper’in maili de şöyle:

“27.10.2016 tarihli Hürriyet Ankara’da yayınlanan yazınızı okudum. Anlayamadığım kısım, bir evin balkonunun, apartmanın veya sitenin ortak alanı olması. İnsan kendine ait balkona birşey yaptıramaz mı?”
Sayın okurum, Kat Mülkiyeti Kanunu’na göre böyle. Balkona tadilat tabii ki yaptırılabiliyor; ama kanun hükümlerine ve apartman yönetim kurulu planlarına ve kararlarına göre... 
 
İŞTE DAVA DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ
 
…………… SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE
DAVACI : …………………… (T.C.Kimlik No: …………………………)Adres:........................
DAVALI : ……………………. (T.C.Kimlik No: ……………………… )Adres:.......................
KONU : Kat Malikinin Başkalarını Rahatsız Edici, Yönetim Planına ve Kat Malikleri Kurulu Kararlarına Aykırı Davranışlarının Önlenmesi ve Tahliye Talebimden İbarettir. 
AÇIKLAMALAR :
1.Davacı olarak …….. ili, ……… ilçesi, ………….mah, ………… Sokak, ….. numarada, … Ada, ……..Pafta, ……… Parsel’de kayıtlı bulunan taşınmazın paydaşıyım.
2.Davalı apartmana taşındığı günden beri hane halkı tarafından uyumsuz davranış, apartman yönetim planına ve genel apartman kurallarına uymayarak, aşırı gürültü, pencere ve balkonlardan halı, kilim, çarşaf vs. silkeleme, pislik atma, su dökme eylemlerinde bulunmaktadır.
3.Davalıya daha önce apartman yöneticiliği tarafından iadeli taahhütlü posta yoluyla ve davacı tarafından ... Noterliğinden rahatsızlık veren davranışlarına son vermeleri hususunda ihtarname gönderilmiştir.
4.Davalı tüm uyarılara rağmen rahatsızlık veren davranışlarını sürdürmektedir. Bu nedenle bu davayı açmak zarureti hâsıl olmuştur.
DELİLLER : Yönetim Planı, Kat Malikleri Kurulu Kararı, Kamera Görüntüleri, İhtarname Suretleri, Her Tür Delil.
HUKUKİ SEBEPLER : Kat Mülkiyeti Kanunu md. 18, 25 ve ilgili maddeleri ile Medeni Kanun md. 737 ve ilgili mevzuat.
TALEP VE SONUÇ : Yukarıda kısaca açıklanan nedenlerle uyumsuz davranış, apartman yönetim planına ve genel apartman kurallarına uymayarak, aşırı gürültü, pencere ve balkonlardan halı, kilim, çarşaf vs. silkeleme, su dökme eylemlerinde bulunarak diğer kat maliklerini rahatsız edici davranışlarda bulunan davalının yaptığı eylemlerin önlenmesine ve bu konuda tedbir kararı verilmesine, davalının uyarılmasına davranışlarının devamı halinde tahliyesine ve yargılama giderlerinin, davalıya yüklenmesine karar verilmesini saygılarımla vekâleten arz ve talep ederim. ../../2016

kabahat halı sirkeleme kiracı komşu
Advert
YORUMLAR
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
'Sık sık Abdullah Gül'ü ziyaret ediyorlar'
'Sık sık Abdullah Gül'ü ziyaret ediyorlar'
Haşim Kılıç'tan 'yeni parti' açıklaması
Haşim Kılıç'tan 'yeni parti' açıklaması