Çayyolu bir parkını daha kaybetti
  • Reklam

Çayyolu bir parkını daha kaybetti

Başlangıçta vakıf arazisiyken “spor alanı” yapılması kaydıyla bağışlanan 8500 m2 yüzölçümlü arazi (Konutkent Mahallesi Demokrasi Parkı’na bitişik alan) özel mülk sahibinin kullanımına açıldı ve 18 metre yükseklikte inşaat izni verildi.

23 Mayıs 2020 - 12:54 - Güncelleme: 24 Mayıs 2020 - 10:02

Konutkent Mahallesi Konut-1 çarşısının karşısında yer alan Demokrasi parkının serüveni, 1985 yılında S.S. Danıştay Mensupları Yapı Kooperatifine ait olan alanın "Spor ve Oyun Alanı" kullanımına ayrılması ile başlıyor.

Birçok kez el değiştirdi

Bahsi geçen alanın (16816 ada 1 sayılı parselin) 75790 nolu parselasyon planının uygulaması sonucu S.S.Danıştay Meslek Mensupları Yapı Kooperatifi adına tapuya tescil edildiği, ancak Kooperatifin 908/1168 hissesini Türkiye Emlak Kredi Bankasına satışı ile el değiştirmeler başlıyor.

Bankanın kendi hissesinin tamamını T.O.K.İ.'ne devretmesi ile devam eden süreçte, T.O.K.İ. ve S.S. Konutkent Yapı Kooperatifinin tüm hisselerini 2004 tarihinde Meşrure Sezen'e satması ile satışlar devam ediyor.

Meşrure Sezen’de tüm hissesini 2006 tarihinde İbrahim Hilmi Çelik'e satıyor. İbrahim Hilmi Çelik'te 2007 tarihinde 1/7 hissesini Çetin Barlas'a ve 6/7 hissesini de İbrahim Hilmi Barlas'a satıyor.

2015 tarihinde ise İbrahim Hilmi Barlas tüm hissesini Hacı Vural'a satıyor. Hacı Vural'da bu hissenin tamamını 22.07.2015 tarihinde Çetin Barlas'a satıyor. Bu son satış işlemi ile 8586 m2 tapu alanlı (16816 ada 1 sayılı parselin) mülkiyet hakkının tamamı Çetin Barlas’a geçiyor.

İmar planı değiştiriliyor

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi 10.10.2006 tarih ve 2486 sayılı kararı ile tadilen onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile, 16816 ada 1 sayılı parselin kullanım kararı "Spor ve Oyun Alanı"ndan "Sağlık ve Spor Alanı"na ve yapılaşma koşullarının inşaat emsali E:1.00 Hmax: Serbest olarak belirleniyor.

Davalar başlıyor

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin bu kararından sonra kararın iptali istemiyle şahıslar tarafından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı aleyhine davalar açılıyor.

Davalar sonucu Ankara 13.İdare Mahkemesi kararı iptal ediyor. Fakat Danıştay 6. Dairesi mahkemenin kararını bozuyor. Bu karardan sonra tarafların karşılıklı karar itirazları sonucu Ankara 13.İdare Mahkemesi'nin 10.10.2013 tarih ve E.2013/1017, K.2013/1291 sayılı kararı ile davanın ehliyet yönünden reddine karar veriliyor.

Belediye Meclisi kararı ile yapılaşmaya açılıyor

Mülk sahipleri Ankara Büyükşehir Belediyesi encümenin almış olduğu bu kararın uygulanması için Çankaya Belediyesinin kapısını çalıyorlar.

2016 yılında İlçe İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne verdikleri dilekçe ile 16816 ada 1 sayılı parsele ait 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinin Belediyemiz Meclisine sunulmasının talep ediyorlar.

Bu arada mülk sahibi Çetin Barlas tarafından, Çankaya Belediyesi aleyhine çeşitli mahkemelerde açılan davalarda halen devam ediyor.

Çankaya Belediyesi reddediyor ama...

Çankaya Belediye Meclisi 05.04.2016 tarih ve 242 sayılı kararı ile reddedilen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinin, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.06.2016 tarih ve 1191 sayılı kararı ile; Belediye Meclisimiz red kararının onaylandığı ve Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.10.2006 tarih ve 2486 sayılı kararı ile onaylı 16816 ada 1 sayılı parsele ait 1/5000 ölçekli nazım imar planı kararının bozularak son onaylı 1/1000 ölçekli uygulama imar planına dönüştürüyor.

Park imara açıldı

Yaşanan bunca mahkemeden sonra Çankaya Belediyesi Encümeni aşağıdaki kararı alıyor;

“Teklif 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile onaylı imar planında "Spor ve Oyun Alanı"na ayrılmış olan 16816 ada 1 sayılı parselin kullanımı, "Özel Spor Alanı" olarak değiştirilmiş, yapılaşma koşulları E:0.50, Yençok:18.00 metre, yapı yaklaşma mesafeleri ise kuzeyden 40 metre, güneyden 5 metre, doğudan ve batıdan 10' ar metre olarak belirlenmiş, parselin kuzey sınırı, 15 metrelik yol cephesine kaydırılmış, 15 metrelik yola cephesi bulunan yeşil bant, parselin güneyindeki otopark alanının bitişiğine alınarak, otopark alanı ile birlikte park alanı olarak ayrılmış adanın batı sınırındaki 20 metre genişliğindeki yol, devamındaki yol genişliklerine göre 22 metre olarak genişletilmiş, söz konusu parselin doğu sınırında yer alan ve farklı genişliklerde devam eden yol ise 10 metre olarak belirlenmiş, yapılan düzenlemeler sonucu sınırlarında değişiklik olan 8.586,00 m2'lik parsel yüzölçümü korunmuş olup plan üzerinde yapılaşmaya ilişkin;

1- Özel Spor Alanında inşaat emsali E:0.50 ve Yençok: 18.00 metre olacaktır.

        2- Özel Spor Alanında yapılacak yapılar tabii zeminden kotlandırılacaktır.

        3- Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği hükümlerine uyulacaktır.

        4- 31.05.2010 tarihinde İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından onaylanan imar planına esas jeolojik etüt raporunun sonuç ve öneriler kısmında belirtilen hükümlere uyulacaktır.

        5- Laboratuar deneylerine dayalı sondajlı temel ve zemin etüdü yaptırılmadan mimari proje onayı yapılamaz.

        6- Planda belirtilmeyen diğer hususlarda 3194 Sayılı İmar Kanunu ve yürürlükteki yönetmelik hükümlerine uyulacaktır. Şeklinde 6 adet plan notu getirildiği,

Hususları tespit edilmiş olup, 1/1000 ölçekli İmar planı ile tavsiye niteliğinde sunulan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliklerinin “Onayı”na ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu oylanarak oybirliği ile kabul edildi.

Kaynak: Çayyolu Haber Ajansı
Bu haber 10502 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 1 Yorum
  • Asım Yılmazlar
    2 ay önce
    Çocuklarımızın bölgedeki tek sportif alanına ve yeşil alanımıza sahip çıkılsın. Hatadan dönülsün.. Çankaya belediyesi bu parseli kamulaştırmalı ve 30 yıllık yeşil alanımızı yapılaşmaya açmaktan vazgeçmelidir.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR x
Fransa, Doğu Akdeniz'e iki jet ve fırkateyn gönderiyor
Fransa, Doğu Akdeniz'e iki jet ve fırkateyn gönderiyor
Galata Kulesi'nde dün gerçekleştirilen yıkımın izin talebi bugün sunuldu!
Galata Kulesi'nde dün gerçekleştirilen yıkımın izin talebi...