Bina sayısında yüzde yüzün üzerinde artış

Yapı ruhsatı verilen yapıların yüzölçümü %87,5 arttı, Yapı kullanma izin belgesi verilen yapıların yüzölçümü %4,4 arttı.


Bina sayısında yüzde yüzün üzerinde artış

Belediyeler tarafından verilen yapı ruhsatlarının 2021 yılının ilk üç ayında bir önceki yıla göre, bina sayısı %131,8, yüzölçümü %87,5, değeri %144,3, daire sayısı %105,6 arttı.

Yapı ruhsatına göre yüzölçümü ve daire sayısı, Ocak-Mart 2002-2021Yapı ruhsatı, Ocak-Mart 2019-2021Toplam yüzölçümün %58,6'sı konut alanı olarak gerçekleşti


Yapı ruhsatı verilen yapıların 2021 yılının ilk üç ayında toplam yüzölçümü 33,2 milyon m² iken; bunun 19,5 milyon m²'si konut, 7,5 milyon m²'si konut dışı ve 6,3 milyon m²'si ise ortak kullanım alanı olarak gerçekleşti.

Yapı ruhsatına göre konut, konut dışı ve ortak alanların yüzölçümü payları, Ocak-Mart 2019-2021


Kullanma amacına göre en yüksek pay %71,5 ile iki ve daha fazla daireli binaların oldu


Yapı ruhsatı verilen yapıların 2021 yılının ilk üç ayında kullanma amacına göre 23,8 milyon m² ile en yüksek paya iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar sahip oldu. Bunu 2,4 milyon m² ile bir daireli ikamet amaçlı binalar izledi.

Yapı ruhsatı kullanma amaçları yüzölçümüne göre paylar, Ocak-Mart 2021Yapı kullanma izin belgesi verilen yapıların yüzölçümü %4,4 arttı


Belediyeler tarafından verilen yapı kullanma izin belgelerinin 2021 yılının ilk üç ayında bir önceki yıla göre, bina sayısı %12,5, yüzölçümü %4,4, değeri %34,5, daire sayısı %2,1 arttı.

Yapı kullanma izin belgesine göre yüzölçümü ve daire sayısı, Ocak-Mart 2002-2021Yapı kullanma izin belgesi, Ocak-Mart 2019-2021


Toplam yüzölçümün %54,9'u konut alanı olarak gerçekleşti


Yapı kullanma izin belgesi verilen yapıların 2021 yılının ilk üç ayında toplam yüzölçümü 33,2 milyon m² iken; bunun 18,2 milyon m²'si konut, 8,1 milyon m²'si konut dışı ve 6,9 milyon m²'si ise ortak kullanım alanı olarak gerçekleşti.

Yapı kullanma izin belgesine göre konut, konut dışı ve ortak alanların yüzölçümü payları, Ocak-Mart 2019-2021


Kullanma amacına göre en yüksek pay %74,4 ile iki ve daha fazla daireli binaların oldu


Yapı kullanma izin belgesi verilen yapıların 2021 yılının ilk üç ayında kullanma amacına göre 24,7 milyon m² ile en yüksek paya iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar sahip oldu. Bunu 1,8 milyon m² ile toptan ve perakende ticaret binaları izledi.

Yapı kullanma izin belgesi kullanma amacına göre yüzölçümü payları, Ocak-Mart 2021