23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramı


Yazımızda bayram ismi olsa da, her 23 Nisan'da, bu tarihe  nasıl gelindiğine bakmak gerekir.İçinde bayram sözcüğü var  diyerek bakarsak, işin önemi  gölgelenir diye düşünmekteyiz.Çünkü 23 Nisan 1920 tarihi Türkiye milli kurtuluş hareketinin kendi devlet yönetimini kurduğu önemli bir tarihtir.

Bilindiği gibi birinci dünya savaşı sona ererken, Osmanlı devleti itilaf devletlerinin desteği ile, 15 Mayıs 1918 de ünlü Mondros Anlaşmasını imzalayıp savaşın sona erdiğini kabul etmişti. Etmişti de kendi idam kararını da beraberinde imzalamıştı. Böyle bir süreçte, İngilizler Musul ve Mardin'i, Fransızlar, Adana, Maraş, Urfa ve Antep'i, İtalyanlar ise Antalya'yı işgal etmişlerdi. Bu işgal hareketi tam bir kurtlar sofrasıdır. 

Bu lezzetli sofraya sonradan katılan Yunanistan boş durmayacak ve 15 Mayıs 1919 da İzmir'e çıkacaktır. Bu arada doğu Trakya'nın bir bölümü yine Yunan ordusu tarafında işgal edilirken, işte tam bugünlerde gelişmeleri izleyen ve durum çerçevesinde üstlendiği görevle Samsun’a çıkan Mustafa Kemal Paşa ve 18 arkadaşı ulusal meşaleyi yakar. Samsun'da başlatılan uyarı hareketleri uzun ve ödünsüz bir şekilde Amasya ve Havza'daki tamimlerle netlik kazanarak resmileşir, il yönetimleri ve askeri birlikleri hiçte kolay olmayacak şekilde harekete geçirilir.

Bu oluşumlar sonucu, Erzurum ve Sivas Kongrelerinde alınan kararla, Ankara'ya gelindiğinde milli iradeyi egemen kılacak olan TBMM'nin temelini oluşturan, 23 Nisan 1920 tarihli birinci meclisin açıldığı tarih olarak taçlanır.

İtilaf devletleriyle imzalanana ve geçerlilikte olan Sevr anlaşmasının maddeleri oldukça ağırdır. Padişah bu ağır sorumluluğu üzerine almadığı için, İstanbul'daki meclisi dağıtmış, yerine Osmanlı Şurası adlı bir meclisle Sevr'i imzalatmak zorunda bırakmıştır. Şura denilen bu küçük mecliste, Damat Ferit, Dr.Rıza Tevfik ve Reşit Halis Paşalar bulunurken,  karşı tarafta ise, her zamanki tanıdık aç kurtlar; İngiltere, Fransa ve İtalya bulunuyordu.

Bu işgalci devletlerin hazırladığı 433 maddelik barış anlaşmasıyla Osmanlı devleti yok ediliyordu.

Doğu Anadolu'da bir Ermenistan ve bugün Sevr’i hortlatmak isteyenlerin hülyası olan Kürdistan devletinin kurulması planlanırken, Boğazlar İngilizlere teslim ediliyordu.
O günün koşullarında Sevr anlaşmasının ağır şartlarını bilen ve ülkesini seven insanlar üzerinde yarattığı olumsuz etki, Samsun'da yakılan ateşle direniş ruhunu kamçılar. Böyle bir ortamla Anadolu’ya yürüyen Milli Mücadele, onun eşsiz komutanı Mustafa Kemal Paşa'yı besleyerek gerçek direnişi ortaya koyar.

Gelinen noktada, milletin hak ve hürriyetini yine milletin kendisi kurtaracağı anlayışının hakim olacağı gerçeği ile, onu temsil yetkisine sahip olacak olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılması kararlaştırılır.
Bu büyük destekle yola çıkanlar, mutlak başarıyı elde etmek için yoğun bir çalışma başlatırlar. Yoktan bir ordu yaratarak İki yıllık toparlanma sürecinde zafere ulaşırken, Cumhuriyete giden yolun kapısı açacaklardır.

23 Nisan 1920 tarihindeki ulusal egemenliği Türk milletine bahşeden TBMM ve o günü Türk çocuklarına bir bayram olarak veren, Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK'ü minnet ve şükranla anmanın önemiyle 23 Nisan bayramınız kutlu olsun.