Kutsal zorba devlet
  • Reklam
Ümit Kardaş

Ümit Kardaş

Kutsal zorba devlet

Devletin şiddet tekeli ancak meşru hukuka uygun kullanıldığı takdirde kabul edilebilir. Devlet şiddetinin meşruiyeti hukukla bağlı olmasından doğar. Meşru hukuka dayanmayan devlet organizasyonu çeteleşir, mafyalaşır ve toplumda hukuk güvenliği yok olur. Devletin tanımı bunun için önemlidir. Devlet soyut bir kavram.

Demokratik olmayan ve hukukla bağı olmayan bir rejimde devlet kutsal, dokunulmaz, hattâ kendi halkına karşı korunması gereken bir “leviathan”dır. (Hobbes) Soyut devlet tek kişide ya da oligarşik bir yapıda tecessüm eder; ordu, polis, istihbarat gibi güvenlik kurumları da bu örgütlenmede kapalı ve denetlenemez kurumlar olarak yer alırlar.

Askerî bürokrasi bu yapıda her zaman en önemli güçtür; bu güç kimi zaman sahnede kimi zaman perde gerisinde etkili olur. Parlamento, hükümet ve yargı göstermelik kurumlardır.

Böyle bir rejimde devlet hukuka değil, her türlü yolsuzluk ve ayrımcılığa açık bir güce ve şiddete dayanır. Hak ve özgürlük talepleri isyan kabul edilerek şiddet ve bastırmayla yok edilmeye çalışılır.

Artık burada ne bir toplumsal uzlaşma ne de toplumsal barış umudu vardır. Bu tip rejimlerde devlet organizasyonunun somutlaşmış hâlinin, hiyerarşik yapıda silahlanmış, gücün kurallarını oluşturmuş, mafya türü yöntemler kullanan bir çeteden farkı kalmaz.

Oysa sahih bir demokratik rejimde devlet sadece halka hizmet etmekle görevli bir örgütlenmedir. Toplum içindeki topluluklar farklılıklarını koruyarak, barış ve özgürlük içinde ve hukuk güvenliği altında yaşamayı güvence altına alan asgari bir uzlaşma temelinde devlet aygıtını oluştururlar. Bu nedenle devlet kutsal olmayıp, toplumun bu ihtiyaçlarını karşılayacak olan bir hizmet aygıtıdır.

Halkın seçtiği parlamento, hükümet ve bağımsız ve tarafsız yargı devleti somutlar. Hükümetin emrinde ancak parlamento ve sivil toplumun denetiminde olan açık, şeffaf ve denetlenebilir asker-sivil güvenlik bürokrasisi temsilî kurumların altında yer alır.

Asker-sivil hiçbir bürokrat siyasi meselelerde emredici, ikaz edici, tehditkâr söylem ve davranışlarda bulunamaz. Hizmet aygıtında idari görev yapan ve halkın emeğiyle var ettiği bütçeden maaş alanların topluma ve siyasete müdahale etmeye hak ve yetkileri yoktur. Demokratik ve meşru hukuka bağlı devlet bu unsurları hizmetin dışında bırakır.

Cizre, Diyarbakır ve Nusaybin’de gerçekleştirilen devlet operasyonlarını değerlendiren bazı akademisyen ve yazarların yaşananları “devletin kendisini koruması gerekir” söylemiyle meşrulaştırmaları hüzün verici.

Korunması gereken devlet değil, toplumsal barış, bireyin hakları ve özgürlükleri ve hukuk güvenliğidir. Devlet şiddet tekelini elinde tutarken bunu meşru hukuka uygun ve orantılı olarak kullanmak zorunda.

100 yıla yakın bir süredir demokrasi ve meşru hukukla bağlantısı olmayan devlet organizasyonu tekçi ideolojisi doğrultusunda hak ve özgürlük taleplerini bir kalkışma olarak değerlendirdiğinden, bu talepleri şiddet tekelini gayrimeşru kullanarak, hattâ manipülasyonlar yaparak bastırmaya çalıştı.

Sonuç hak ve özgürlük taleplerinin istenmesinin meşru yoldan çıkılarak şiddet yöntemleriyle talep edilmesine döndü. Devlet hak taleplerinin tanınmasında geciktiği için fiilî durumlarla karşılaşmakta, bu fiilî durumu yine şiddet yoluyla ortadan kaldırmaya çalışırken Kürtlerin tamamını mağdur etmekte.

Özellikle 1980 askerî darbesiyle hak, özgürlük ve eşitlik taleplerinin işkence, yargısız infaz, sürgün, köy yakarak boşaltma, aşağılama ve inkâr etme hukuksuz uygulamalarıyla bastırılmaya çalışılması, Kürt gençlerini devlet gibi hukuksuz şiddet kullanan örgütün kucağına itti. Devlet ayrıca örgütün bazı unsurlarını istihbarat yoluyla manipüle edip kendi şiddetini meşrulaştırdı.

Devlet bir hizmet aygıtı olarak, demokratik hukuk devleti niteliğine toplumsal uzlaşma temelinde yeni ve sivil bir anayasaya kavuşturulmadıkça, zihniyet kodları değişmedikçe toplumsal ve siyasi barışı sağlamak imkânsız gözükmekte.

Kutsal olan devlet ya da toprak değil, insandır. Devam edeceğim.

Bu yazı 1482 defa okunmuştur .

YORUMLAR

  • 0 Yorum
Henüz Yorum Eklenmemiştir.İlk yorum yapan siz olun..

Son Yazılar

Web Analytics
http://addurl.nu z35W7z4v9z8w